یه بقالی تو محلمون هست که رو شیشه‌ َش نوشته : اسنک اسنک کـُتلت !!!


کاش پول داشتم مغازه بغلیشو می‌خریدم روش مینوشتم : کتلت به گوشم...

:)))