دو سه سال دیگه تعداد خواننده ها از شنونده ها بیشتر میشه ،


 اون موقعس که دیگه تو سایتای موزیک ، اسم شنونده های جدید رو میذارن!!!

چه شود؟!
:D